“แรงงาน”ยันไม่ต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว-ใช้เเล้ว!พ.ร.บ.ปราบค้ามนุษย์ฉบับใหม่


loading...


 28มค.60-นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ โฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ใบอนุญาตแรงงานประมงหลายกลุ่มจะทยอยหมดอายุในปีนี้ และคณะรัฐมนตรีมีมติออกมาแล้วว่าจะไม่มีการต่อใบอนุญาตให้แรงงานต่างด้าว

สำหรับใบอนุญาตของแรงงานต่างด้าวที่จะหมดอายุ คือ แรงงานในกิจการประมงทะเล หมดอายุวันที่ 24 มกราคม 2560  แรงงานกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ หมดอายุ 22 กุมภาพันธ์ 2560  แรงงานทั้ง 2 กลุ่มนี้จะอยู่อาศัยและทำงานในไทยได้ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน ปีนี้   ส่วนใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวกลุ่มอื่นๆ จะหมดอายุ 31 มีนาคม ปีนี้
 "พล.อ. ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน กำชับให้นายจ้างรีบพาแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ ไปตรวจสัญชาติภายในช่วงเวลาผ่อนผัน 1 พฤศจิกายน ปีนี้ "

loading...


ขณะนี้ทางการเมียนมาแจ้งว่าจะเข้ามาตรวจสัญชาติโดยออกเอกสารรับรองบุคคล ให้แรงงานที่ไปตรวจสัญชาติทุกคน  ส่วนทางการกัมพูชากำลังพิจารณาออกหนังสือเดินทางให้แรงงานต่างด้าว  และสปป.ลาว กำลังอยู่ระหว่างการประสานงานมาตรวจสัญชาติ
และเมื่อครบกำหนดการพิสูจน์สัญชาติ จะไม่มีนโยบายขยาย การอนุญาตทำงาน และถ้าตรวจพบแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย จะผลักดันกลับประเทศต้นทางทันที

ที่ผ่านมา พล.อ.ศิริชัยแสดงความกังวลเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์สัญชาติที่มีความล่าช้า โดยปัจจุบันตรวจได้เพียง 897,828 คน จากที่ต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ      1 .3ล้านคน  สำหรับ กรณีที่นายจ้างจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าว จะอนุญาตให้นำเข้าเฉพาะแรงงานที่ไทยทำข้อตกลง MOU กับประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้น

ส่วนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2560 โดยมีผลใช้บังคับวันนี้  เป็นต้นไป โดยสาระสำคัญมีการเพิ่มรายละเอียดการกระทำผิดจากฉบับปี พ.ศ. 2551 ที่เดิมระบุว่า ผู้ใดเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหน่าย หน่วงเหนี่ยวกักขัง ใช้กําลังบังคับ ลักพาตัว ด้วยการให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น มีการเพิ่มถ้อยคำว่า ผู้ใดใช้อํานาจโดยมิชอบ ครอบงํา คนที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย จิตใจ การศึกษา ถือว่ากระทำความผิดตามพ.ร.บ.ฉบับนี้

รวมทั้งมีการเพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงขึ้น กรณีที่บุคคลกระทำความผิดจะมีโทษ จำคุกสูงสุด 12ปี ปรับ 1.2 ล้านบาท หาก บุคคลในนิติบุคคล ตำแหน่ง กรรมการ หรือ ผู้จัดการ ทำผิด โทษจำคุกสูงสุด 12ปี ปรับ 1.2ล้านบาท และนิติบุคคลนั้นมีโทษปรับสูงสุด 5ล้าน

ส่วนฐานความผิดที่กระทำต่อเด็กก็มีการเพิ่มโทษให้รุนแรงขึ้น หากกระทำกับเด็กที่อายุ 15 แต่ไม่เกิน 18ปี     โทษจำคุกสูงสุด 15ปี ปรับ 1.5ล้านบาท กระทำกับเด็กที่อายุไม่เกิน15ปี ซึ่งกฎหมายใหม่ระบุเพิ่มถึงการทำผิดกับผู้พิการและมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ที่มีโทษสูงสุดคือ จำคุก 20ปี และปรับ 2 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามได้มีการเพิ่มบทบัญญัติมาตรา 56 ที่ระบุว่า กรณีที่ผู้บุพการีให้ผู้สืบสันดานทํางานหรือให้บริการ เพราะความยากจนเหลือทนทาน หรือเมื่อพิจารณาถึงสภาพความผิด หรือเหตุอันควรปรานีอื่น ศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทําความผิดเลยก็ได้ 

loading...

ที่มา : http://www.springnews.co.th/th/2017/01/20387/

0 comments:

Post a Comment