แจ่มจริง อะไรจริง!! ผิด นัดชำระหนี้ หรือ เป็นหนี้เสีย ธนาคาร “ออมสินก็ให้กู้” แค่ทำตามขั้นตอนก็ได้เงินก้อนไปใช้แล้ว!? (รายละเอียด)


loading...

 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่า ในการประชุม ครม. สัปดาห์หน้าจะเสนอที่ประชุม เพื่อของบประมาณชดเชยเงินต้นปล่อยกู้หนี้นอกระบบสัดส่วนร้อยละ 50 ของวงเงินปล่อยกู้จำนวน 5,000 ล้านบาท ในกรณีการปล่อยกู้หนี้นอกระบบแล้วเกิดหนี้ จากการปล่อยกู้เพื่อไม่ให้กระทบหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(เอ็นพีแอล) ของธนาคาร
loading...

 เนื่องจากการปล่อยกู้หนี้นอกระบบ ธนาคารปรับเกณฑ์การปล่อยกู้ง่ายขึ้น แม้ว่าลูกหนี้ของธนาคารจะเคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้หรือเป็นหนี้เสีย แต่ก็จะได้รับการปล่อยกู้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบที่ต้องเสียดอกเบี้ยเงินนอกระบบสูงถึงร้อยละ 10-20 หรือดอกเบี้ยรายวัน
 ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มปล่อยกู้หลังจากรัฐบาลเปิดตัวโครงการแก้หนี้นอกระบบวันที่ 27 ก.พ. ให้กับลูกหนี้นอกระบบรายละ 50,000 บาทโดยต้องมีบุคคลค้ำประกันหรือให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)ค้ำประกัน แต่หากต้องการวงเงินกู้สูงกว่า 50,000 บาทต่อราย ให้ใช้หลักประกันที่ใช้ค้ำประกันกับเจ้าหนี้นอกระบบมาค้ำประกันได้

 ซึ่งลูกหนี้สามารถขอเงินกู้ 2 รูปแบบ คือ โครงการธนาคารประชาชนและบัตรกดเงินสด เพื่อเงินทุนหมุนเวียน คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน


loading...

 ขอบคุณเนื้อหาจาก http://www.smartsme.tv/content/61360

0 comments:

Post a Comment