นี่คือเรื่องดีๆ ที่ปชช.ยังไม่เคยรับรู้ !! พระกรณียกิจมากมายของ “พระองค์ภาฯ” กับการทรงงานหนักอึ้งไม่น้อย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


loading...


 เรื่องราวของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา หรือ ร้อยเอกหญิง ดอกเตอร์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กับ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และ เอกด้านกฎหมาย ที่มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศ สหรัฐอเมริกา หลังจากทรงสำเร็จการศึกษา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงทุ่มเทในงานด้านกฎหมาย โดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากงานหลัก พระองค์ทรงมีความสนพระทัยในโครงการด้านกฎหมาย และ กระบวนการยุติธรรม โดยได้ก่อตั้งกองทุนและโครงการต่างๆขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขัง เช่นโครงการจัดทำมาตราฐานผู้ต้องขังหญิง ในการช่วยเหลือ และหยุดความรุนแรงต่อเด็ก และ สตรี และพระองค์ยังทรงจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ออกจากเรือนจำไปแล้ว ที่ไม่มีอาชีพ ให้มีอาชีพ และมีงานทำเพื่อหาเลี้ยงตนเองได้
loading...

 โดยน้อมนำเอาหลักปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินโครงการ ซึ่งพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรัสว่า จุดเริ่มต้นของปัญหามักเกิดจากทัศนคติแบบวัตถุนิยมซึ่งนำไปสู่หนี้สิน เพราะฉะนั้นการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างมีสติ ประมาณตนและไม่มีความเสี่ยง ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้ผู้ต้องขังเหล่านี้ต้องกลับเข้าไปมีชีวิตอยู่ในเรือนจำอีก เรียกว่านอกจากงานประจำของพระองค์แล้ว พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภายังทรงสนพระทัยในการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นตามจังหวัดต่างๆในหลายจังหวัดอีกด้วย เช่นที่ จ.หนองบัวลำภู อุดรธานี อ่างทอง ซึ่งหลายครั้งที่พระเจ้าหลานเธอมักจะทรงขับรถยนตร์พระที่นั่งด้วยพระองค์เอง แอบไปดูความก้าวหน้าของโครงการต่างๆเป็นการส่วนพระองค์ อยู่บ่อยครั้ง

เรียกว่าทั้งงานหลวง งานราษฎร์ซึ่งถือเป็นพระกรณียกิจที่หนักอึ้งไม่น้อยที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายแบกรับพระกรณียกิจต่างๆไว้ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนั่นเอง นับเป็นน้ำพระทัย และพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


loading...
ที่มา : http://kratips.com/17710

0 comments:

Post a Comment